Fokus på klima

Hos Grambogård går vi meget op i klima og ønsker at være så bæredygtige som muligt. Vores forbrug af papkasser er nedsat med 50%, og vi arrangerer fælles kørsel med moderselskabet Dagrofa Foodservice for at skåne miljøet så meget som muligt.

Vores kalve kommer fra Fogedgården på Fyn, som er den eneste leverandør, vi har på kalve. På Fogedgården har de fokus på bæredygtighed og dyrevelfærd. Deres kalvehytter på marken er bygget af brugte skibscontainere. Derudover er stalden en genopført hal fra en tidligere virksomhed.

Naturlig varmeregulering

Dybstrøelse formuldes langsomt og derved frigives store mængder varme. Denne varme opsamles via vandslanger under cementgulvet i stalden med hjælp fra den grønne strøm, der kommer fra gårdens vindmølle. Via en varmepumpe fordeles varmen til hovedhuset og seks omliggende huse, der herved opvarmes helt CO2-neutralt.

Naturlig energi

Vindmøllen producerer 10 gange så meget strøm som det, der anvendes til kalveproduktionen og gårdens øvrige forbrug. Vindmøllen producerer strøm til yderligere ca. 250 husstande nærområdet.

Naturlig gødning

Dybstrøelse er en stor gevinst for miljøet. Det er en super gødning for jordens planter, for regnorme og mikroorganismerne. Den helt store gevinst er, at dybstrøelse omdannes til kulstof, som kan optage og lagre enorme mængder CO2 fra luften.